Blog

11 stycznia, 2021

Czy wiesz kim jest radca prawny i jaka jest różnica między radcą prawnym a adwokatem?

Zarówno radca prawny jak i adwokat to tytuły zawodowe przyznawane co do zasady osobom, które ukończyły 5-letnie studia prawnicze, 3-letnią aplikację radcowską lub adwokacką prowadzoną przez […]
20 lutego, 2021

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w określonych sytuacjach może liczyć na ochronę konsumencką.

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. […]
20 lutego, 2021

Wyższy podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą (likwidacja ulgi abolicyjnej).

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia, jako metoda unikania […]
16 marca, 2021

Wdrożenie V Dyrektywy AML

Projekt przepisów implementujących V Dyrektywę AML, wprowadzających zmianę do polskiej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, został przyjęty […]
6 kwietnia, 2021

Co wiemy o zarządzie sukcesyjnym? Podstawowe informacje (część pierwsza).

W Polsce istnieje bardzo dużo przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W Polsce przez wiele lat nie było uregulowanej kwestii sukcesji jednoosobowego przedsiębiorstwa. Ważne więc […]