Od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w określonych sytuacjach może liczyć na ochronę konsumencką.