Wyższy podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą (likwidacja ulgi abolicyjnej).